Medewerker aan het woord: Roan Elzenga

CRDT levert een uitgebreid creditmanagement concept bestaande uit: debiteurenbeheer, incasso, kredietverzekeringen, kredietinformatie, financiering en juridisch advies. Maar wat houdt dit werk nu eigenlijk in? In deze serie laten we medewerkers aan het woord over hun werkzaamheden. Als derde in de rij Roan Elzenga, underwriter.

Wie: Roan Elzenga

Functie: underwriter

Leeftijd: 62 jaar

Getrouwd, 5 kinderen

Woont in: Ellecom.

Hoe lang werk je al bij CRDT en hoe ben je er terecht gekomen?
In 1980 ben ik begonnen als administrateur bij NTC (Nederlandse Textiel Conventie). Eerst in Velp, later in Veenendaal. Begin jaren negentig werd NTC overgenomen door NKC. Ik werkte in die jaren als kartelcontroleur. De textielbedrijven toendertijd waren aangesloten bij de NTC. Ik controleerde of zij zich aan de conventiebepalingen hielden en legde zo nodig boetes op. De functie kwam in 1995 te vervallen en toen ben ik wederom de administratieve kant opgegaan.

In 2000 werd vanuit NKC en Fenecon (Amsterdam), de ondernemersorganisatie MODINT opgericht. Eerst werkten we nog vanuit Veenendaal en Amsterdam, vanaf 2005 werd dat Zeist. Ik ben toen als underwriter/acceptant op de afdeling kredietverzekeringen terecht gekomen voor het vaststellen van kredietlimieten/kredietinformaties.

Vervolgens ben ik in 2015 meegegaan met de afsplitsing van het creditmanagementgedeelte naar MODINT Credit & Finance en CRDT. We zaten tot 2018 in Zeist, nu alweer 4 jaar op het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland, het IPKW in Arnhem. In 2020, midden in Coronatijd, was ik 40 jaar in dienst en ik heb het nog steeds naar mijn zin.

Wat doet een underwriter precies?
Als underwriter ben je bezig met het beoordelen en accepteren van kredietrisico’s. In mijn geval leverancierskredieten. Als een leverancier zaken doet met een detaillist, wil deze zekerheid of de detaillist aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De leverancier kan hiervoor een kredietverzekering afsluiten en een kredietlimiet aanvragen. Kan de debiteur niet aan de betalingsverplichting voldoen, dan dekt de kredietverzekeraar de schade.

Het beoordelen of de leverancier in aanmerking komt voor zo’n krediet, is de taak van een underwriter. De kredietlimiet kan worden toegekend, worden afgewezen of lager worden vastgesteld. De beoordeling gebeurt op basis van betaalervaringen en jaarcijfers, vaak over meerdere jaren. Klanten zonder kredietverzekering kunnen geen krediet aanvragen maar wel een kredietinformatierapport ontvangen. Hierin staat informatie over de financiële status van een debiteur.

Een groot deel van mijn werk bestaat uit het verzamelen en beoordelen van de juiste informatie. Daarnaast verricht ik nog een aantal hand-en-spandiensten voor de afdeling creditmanagement en de financiële administratie.

Kun je altijd genoeg informatie vinden voor het beoordelen?
Meestal wel, maar er zijn altijd twijfelgevallen. In zo’n geval wordt overlegd met kredietverzekeraar Allianz Trade (voorheen Euler Hermes). Grotere limietaanvragen worden sowieso overlegd.

Komt het vaak voor dat je aanvragen moet afwijzen en hoe communiceer je dit?
De meeste limieten worden toegekend, ca 70 % . Dan is er nog zo’n 20% die lager wordt vastgesteld en de rest wordt niet toegewezen. De communicatie gaat via een limietaanhangsel. Daar staat op waarom een limiet niet wordt toegekend. Vaak gaat dit samen met betalingsproblemen of omdat de jaarcijfers niet goed zijn.

Kom je wel eens fraude tegen?
Soms gebeurt dat wel, ja en dat leer je ook wel herkennen. Bijv. als er in een kort tijdsbestek, meerdere limietaanvragen binnenkomen op een tot dan toe nog onbekende afnemer. Dan gaat er wel een lichtje branden.

Waar haal je het meeste voldoening uit in je werk?
Door te proberen de klant zoveel mogelijk van dienst te zijn. Soms lukt het in eerste instantie niet om een limiet toe te kennen, maar lukt het om aanvullende informatie boven water te halen, waardoor de limiet alsnog kan worden toegekend. Dat is onze specifieke toegevoegde waarde en geeft extra voldoening.

Wat is je meest moeilijke taak/klant geweest?
Het faillissement van Vidrea Retail (het bedrijf achter Miller en Monroe) in 2019 is een heel ingewikkeld dossier geweest. Iedereen wilde daar toen een limiet op hebben, liefst van meer dan €100.000,-. Ook het faillissement van VenD in 2016 is een hoofdpijndossier geweest. Doordat we in die 2 dossiers namens vele leveranciers tegelijk konden optreden heeft dat veel voordelen voor hen gebracht.

Waarin onderscheidt CRDT zich van andere bedrijven?
We kennen de branches waarin we werken heel goed en we draaien al heel wat jaren mee. We hebben dus veel kennis en ervaring in huis en dat werkt prettig. Doordat we het hele pakket aan diensten aanbieden (naast kredietverzekering en kredietinformatie ook incasso, debiteurenbeheer, financiering en juridisch advies, red.), kunnen we de klant met meerdere problemen helpen.

Merk je dat het vak de laatste jaren veranderd is, bijv door de coronaperiode?
Tijdens de coronaperiode stond gelukkig de overheid garant, dus het is niet zo dat we ineens veel strenger zijn gaan beoordelen. De boordelingen zijn eigenlijk hetzelfde gebleven.

Het beleid was erop gericht om bedrijven die voor corona goed draaiden, niet de dupe te laten worden. Doordat de overheid garant stond, zijn soms wel limieten toegekend die normaal niet toegekend zouden worden, maar bedrijven die voor corona slecht draaiden, kon je ook nu niet redden. De zombiebedrijven waar men het over heeft zijn vooral ontstaan door steunmaatregelen als bijv. de NOW subsidie.
Ook de communicatie vind ik niet harder geworden. Het lijkt alsof het meer geaccepteerd wordt als een limiet niet wordt toegekend, je geeft toch een signaal af van voorzichtig zijn met deze afnemer. In het begin is men soms wat terughoudend en soms is meer aanvullende info nodig om het te accepteren.

Mocht  je een vraag hebben voor Roan, stel deze dan direct aan hem via elzenga@crdt.euMeer informatie kun je ook krijgen door 088-505 4700 te bellen.

CRDT

Offerte aanvragen

Vul hieronder je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    U wilt informatie over:

    Incasso

    BEL ME TERUG

    Vul je gegevens in en wij bellen je zo spoedig mogelijk terug.