Wees attent op insolvenzanfechtung bij zakendoen met Duitsland

Wellicht doe je vanuit de grensregio zaken met Duitse bedrijven. Als dat het geval is, moet je je goed realiseren dat er in Duitsland het fenomeen speelt van “Insolvenzanfechtung”. Wanneer jouw Duitse afnemer failliet gaat, kun je te maken krijgen met een terugvordering van de Duitse curator. Dit kan tot 4 jaar terug! Het is goed hierop attent te zijn.

Terugvordering van betalingen bij faillissement van uw Duitse klant
Volgens de Duitse faillissementswetgeving (Insolvenzordnung) heeft de curator de mogelijkheid om reeds betaalde vorderingen te betwisten en verrichte betalingen van je terug te vorderen en toe te voegen aan de faillissementsboedel (de zogenaamde actio pauliana). Dit om te voorkomen dat bedrijven een bevoordeelde positie verwerven ten koste van andere schuldeisers. Dit kan zich voordoen doordat zij toenemende druk uitoefenen op hun noodlijdende klanten of door afspraken over termijnbetalingen te maken. Bovendien kan de curator ingrijpen wanneer betalingen kort vóór de faillissementsaanvraag aan bevoorrechte personen en bedrijven aan de faillissementsboedel worden onttrokken.

Hoe zit dat dan?
De juridische regels in Duitsland zijn aangescherpt. Ze maken het mogelijk voor een curator om een betaling terug te vorderen wanneer jij als (toe)leverancier op de hoogte had kunnen zijn van de bedoeling van jouw afnemer om andere schuldeisers te benadelen. Dit vermoeden bestaat al wanneer je op de hoogte was van de dreigende insolvabiliteit van jouw afnemer. Volgens de hoogste Duitse rechter was dit af te leiden uit de trage betalingen van jouw afnemer, het overeenkomen van betalingsregelingen of tenuitvoerlegging van een vonnis.

Tegenbewijs is lastig
Alleen wanneer je tegenbewijs kunt leveren dat de betalingsregelingen juist bedoeld waren om de solvabiliteit van jouw afnemer te verbeteren, kan de terugvordering van de ontvangen betalingen voorkomen worden. De ervaring leert dat dit in de meeste gevallen lastig te bewijzen is. Inmiddels zijn er bij ons meerdere terugvorderingsacties bekend, waarbij de ontvangen betalingen terugbetaald moesten worden. Een grote financiële strop, want jaren omzet is veel meer dan een openstaand saldo.

Bescherming tegen risico op terugvordering bij faillissement
Wanneer je zakendoet en jouw klant gaat failliet terwijl je bijvoorbeeld de afgelopen 4 jaar een betalingsregeling hebt getroffen, kan het zijn dat de curator alle door jou ontvangen betalingen vanaf de betalingsregeling terugvordert. Dit risico is vooral in Duitsland groot, maar ook in andere landen kan dit risico zich voordoen. In Duitsland is bepaald dat, afhankelijk van de situatie, betalingen over een periode tot maximaal 4 jaar vóór het faillissement kunnen worden teruggevorderd. Een kredietverzekeringspolis heeft de mogelijkheid je hiertegen te beschermen.

Hoe te voorkomen?
Het is verstandig bij export naar Duitsland het debiteurenbeheer aan te scherpen. Zeker wanneer facturen niet op tijd of niet volledig worden betaald, zouden alle alarmbellen af moeten gaan. Accepteer niet zomaar een betalingsregeling en voer overleg met de klant en ons hoe dit op te lossen. Voor meer informatie over Insolvenzanfechtung, hoe dit te voorkomen dan wel hoe hiermee om te gaan, neem contact op met CRDT Credit & Finance, telefoon +31 88 5054700 of e-mail leijser@crdt.eu.

Bron: CRDT Credit & Finance
Foto: Shutterstock

CRDT

Offerte aanvragen

Vul hieronder je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

    U wilt informatie over:

    Incasso

    BEL ME TERUG

    Vul je gegevens in en wij bellen je zo spoedig mogelijk terug.